Архив на категория: Политика

Парламентът прие промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия

В доклада на Комисията по енергетика се посочва, че промените са във връзка с европейска директива, която определя основни норми на безопасност за защита срещу рисковете, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение