Специалистите съветват: В какво да инвестираме през 2017 г.?

Капиталите се насочват към високорискови фондове