Сметната палата провери кандидат-президентите, всички без Петното са изрядни

Отчетите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс