Миграционните потоци не са причината за терора

Общият граничен контрол в Европа е единственото решение