Ще „изгори“ ли референдумът?

Според правилата всяка недовършена законодателна инициатива умира с приключването на съответния парламент