Зимните инфекции крият риск от възпаление на сърцето

Състоянието е познато и като "миокардит"