НА ДЪНОТО! Някой да е изненадан? У нас минималната работна заплата остава най-ниска от целия Европейски съюз

НА ДЪНОТО! Някой да е изненадан? У нас минималната работна заплата остава най-ниска от целия Европейски съюз

С идването на новата 2017 година в доста страни от Европейския съюз ще има промени в минималната работна заплата, на част от местата ставките ще останат като миналата година. Какви са минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС, припомнят в обзорен анализ от Главната инспекция на труда. Данните засягат както работещите, така и работодатели, изпращащи служители на работа в тези държави.За жалост и по показател "минимална работна заплата" България е на последно място. 

В някои държави от ЕС условията остават непроменени, в други има настъпващи корекции, считано от 1 януари 2017. Една от страните с променени условия е Гърция. Минималната работна там през 2017 намалява в случаите, когато е извън системата на колективното трудово договаряне. Под натиска на кредиторите се предвижда отмяна на 13-ти и 14-ти заплата; намаляване на минималната работна заплата от 01.01.2017 (под валидната към момента минимална работна заплата в частния сектор, която е в размер на 586,80 евро за работниците над 25 години и в размер на 510,95 евро за работници под 25 години); премахване на всички бонуси и др.
За Германия минималната ставка e в размер на 8.84 евро на час.
В Белгия средният месечен гарантиран минимален доход е 1501,82 евро за работник на 18 год., 1541,67 евро за работник на 19 год. и 1559,38 евро за работник на 20+ години.
В Естония месечната минимална заплата е 430 евро.
За Испания минималната работна заплата през 2017 г. е 23,59 евро на ден или 707,60 евро на месец или 9906,40 евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно).
В Литва и Латвия минималният доход за работещите е 380 евро месечно.
В Люксембург сумите не са променяни от 2015 г. - месечното минимално заплащане за неквалифициран труд е в размер на 1922,96 евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 11,1154 евро. За квалифициран труд е в размер на 2307,56 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 13,3385 Евро.
Работещите в Холандия получават минимум 358,05 евро месечно/71,61 евро на ден.
За Великобритания също има нови почасови ставки, важащи от октомври 2016 до октомври 2017 г. Те са съответно £7.20 за 25-годишни и по-възрастни; £6.95 за 21-24 годишни; £5.55 за 18-20 годишни; £4.00 за под 18 г.; £3.40 за стажанти.
Също считано от 1 януари т.г. във Франция брутната минимална работна заплата на час е 9,76 евро или 1480,27 евро на месец.
От Инспекцията по труда припомнят, че от началото на 2017 г. в България действат нови правила, които целят по-добра защита на трудовите права на наши работници и служители, изпратени от български работодател на работа в страна от ЕС, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария. Вече осигуряването на поне минималното възнаграждение за приемащата държава се дължи от първия ден, в който работникът или служителят е започнал работа зад граница в рамките на предоставяне на услуги. Преди промените минималното възнаграждение за приемащата държава ставаше задължително при командироване за повече от 30 дни.
Новата нормативна уредба не важи при командироване в страните извън Европейския съюз, както и при служебни командировки, командироване за обучения, специализации, работни срещи, конференции и др. За тях важи досегашният ред за командироване, регламентиран в чл. 121 от Кодекса на труда.

Размерът на минималното трудово възнаграждение в различните държави от ЕС, страните по споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария се определя по различен начин. Това може да става чрез законови или подзаконови нормативни актове, административни разпоредби, колективни трудови договори или арбитражни решения, приети за общоприложими в съответната държава. В шест от държавите членки на ЕС няма приети минимални трудови възнаграждения - Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция.

Исландия има нов премиер

Идването на власт на десноцентристко правителство осуети плановете на лявата опозиция, която се надяваше да извлече полза от избухналия през април скандал "Панамски документи"