Извиняват отсъствията на всички ученици от Варна, които утре не успеят да стигнат до училище

<div>Отсъствията на всички ученици, които утре няма да успеят да стигнат до училищата, за ...