Желязодефицитна анемия и хранене

Кои да рисковите периоди за развитието ѝ?