Умее ли България да привлича, задържа и развива таланти?

Отговорът дава годишната класация за конкурентоспособността