Кротки – такива били за съседите убитите във Вълчи дол

Нищо не показвало, че предстои семейна трагедия