По какъв начин социалните мрежи се отразяват на организма?

Социалните медии се използват от 1/3 от населението в световен мащаб