Починал е заместник-председателят на сръбския парламент

Арсенович е роден в Горнье Кошлье в Западна Сърбия