Средно пием по 4.6 л вино на година

Най-големи почитатели на нашето вино в ЕС са поляците, шведите и англичаните