95% паралелно преброяване: Ще имаме парламент само с 4 партии

На база 95% от паралелното преброяване на Маркет линкс, парламентът остава само с 4 партии. Освен ...