Приключи поредният кръг от преговорите за Сирия в Женева

След края на дискусиите представителят за Сирия на ООН Стафан де Мистура каза, че главният резултат от този кръг е началото на конкретни, съществени и детайлни дискусии по дневния ред на преговорите