Турски министър поиска данък „Уикипедия”

"Турция не може да бъде представяна като страна, подкрепяща терористична организация. Нека те премахнат грешните данни и ние ще дадем разрешение за публикациите. Те трябва също да отворят свое представителство (в Турция) и да плащат данъци", каз