ЕС отлага създаването на военен команден център заради езиков спор с Лондон

Този център, който ще ръководи три съветнически и обучаващи мисии на съюза в Африка, ще отговаря на стратегическо равнище за планирането и оперативното осъществяване на военни мисии на ЕС