Ричард Брансън разяснява как се прави успешен бизнес

Милиардерът изнася за първи път лекция в България