КРИЗА! Половината българи нямат пари за почивка повече от седмица

КРИЗА! Половината българи нямат пари за почивка повече от седмица

За много от гражданите на Европейския съюз лятото означава отпуски и пътувания. Около една трета (32,9%) от европейците обаче не могат да си позволят през годината и една седмица отпуск извън дома, сочат данни на Евростат.
В България те са 56,4%, а в Румъния - 66,6%. Най-малък е този процент в Швеция (8,2%), следвана от Люксембург (13,1% през 2015 г.) и Дания (13,7%).
В другия край на класацията, освен Румъния и България, където над половината от населението не може да си позволи да замине на едноседмичен годишен отпуск, се нареждат Хърватия (62,8%), Гърция (53,6%), Кипър (53,5% през 2015 г.) и Унгария (50,7%).
В целия ЕС в такова положение са малко повече домакинства с деца на тяхна издръжка (34,6%) в сравнение със семействата без деца (31,3%).
През последните пет години във всички страни от ЕС е намалял делът на хората, които не могат да си позволят да заминат една седмица във ваканция. България е сред страните с най-голям спад на този дял (-16,9%),след Латвия (-26,3%), Полша (-19,3%) и Естония (-18,6%), пише "Дарик".
В европейски мащаб между 2011 и 2016 г. този процент е намалял от 38 до 32,9%.