Имаш приватизационен бон? Носи ли ти пари?

Общата сума на непотърсени акции достига до 3 млрд. лева