Седем „бели каски“ бяха застреляни в Сирия

Никой не е поел отговорност за нападението