От декември: Роми на курс за парамедици в Плевен

Целта е по-добро здравно покритие в ромските квартали