Повишената радиоактивност над Европа вероятно се дължи на авария в Русия

Според френската агенция за ядрена сигурност