Близо 163 млн. – просрочените общински задължения

14 общини са отличници, а нови 13 влошават показателите си