Ще изчезнат ли скоро парите в брой?

В някои страни това ще стане по-скоро, отколкото в други