Правителството ще обсъди утре промени в Търговския закон

Министрите ще приемат годишен Доклад за състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и ще одобрят допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.