Парламентът прие Закон за Европейската заповед за разследване на първо четене

Гласуваха 95 народни представители, от които 90 бяха "за", а 5 се въздържаха