Китай построи 534 000 км пътища за пет години

Развитието на пътната мрежа е първостепенна задача на страната