Какво ще промени либерализирането на пазара на ел. енергия?

Спотовите цени се формират на базата на моментното търсене