Кметът на Септември остава! Правото на труд било… право

Марин Рачев нямало да укрие доказателства и да повлияе на свидетели