Мъже с кауза: Медсестра Маринов и медсестра Николов

Отказали са от платени професии, в момента са първокурсници