София далеч не е България… Докога така? Докога бедност?

Няма целенасочена политика за развитие на бедните региони