Работодателите: Не се плашете от вноса на работници!

Най-острият проблем в родната икономика е липсата на работна ръка