Тричленен екипаж ще осъществи „полет“ в макет на нов модул на МКС

Екипажът ще направи имитация на ръчен режим на скачване на модула с космически товарни кораби