Депутатите ще обсъждат актуализирана Стратегия за национална сигурност

За петък се предвижда традиционният парламентарен контрол