Вносът ни расте по-бързо от износа за ЕС

Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния