Американските централи поискаха 3 месеца да се запознаят с условията за преразглеждане на договорите им

В момента двете американски централи от комплекса "Марица-изток" произвеждат около 20 на сто от потреблението на ток в страната по данни на Централното диспечерско управление