Стотици хиляди българи работят „на черно“ в евроземеделието! Защо?

Земеделието е сектор с висока степен на недекларирана заетост