Словаците изпитват носталгия към живота при комунизма, показва проучване

Ползите обаче са разпределени неравно между различните демографски групи и региони