Здравеопазването: Пари изтичат, контрол липсва!

И все пак: Българите се лекуват по-добре от преди 10 години