Липсата на европейски работници мъчи все повече компаниите във Великобритания

Икономиката се задъхва, а властите все по-трудно допускат чужденци