Мобилен пункт приема опасни отпадъци от домакинствата

Мобилен събирателен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане опасни отпадъци от домакинствата. ...