Вечер – секс, сутрин – хапче. Ролята на контрацепцията

Какво е "хапче на следващата сутрин"? Вижте!