МВР на крак в Ботевград: Търси избягалия Владимир Пелов

От него обаче няма и следа