В САЩ моловете се продават. Но никой не купува

"Никой не очакваше сривът да дойде толкова бързо"