2 пъти по-малката от България източноевропейска страна, която печели 3 пъти повече от износ

Приходите от експорт на страната ни са съпоставими с тези на Литва и Беларус