Разходите на бизнеса за отработен час с ръст от 7%

Харчовете за заплати се увеличават по-бавно от останалите