Ракът не прощава – колко е важна ранната диагностика?

Високата бройка на заболелите – последствие от късна диагностика