Как да окажем първа помощ на давещ се?

От голямо значение е поведението на помагащия